Orange Olive heeft veel kennis en ervaring in het
bottom-up organiseren van coöperatieve processen

Ontzorgen

Onze uitgangspunten

 • Orange Olive onderneemt op maatschappelijk verantwoorde wijze. Projecten worden zo veel mogelijk duurzaam ingericht en op basis van cradle to cradle. Projecten worden gerealiseerd met respect voor mens, dier en milieu. We opereren en calculeren transparant.
 • Orange Olive regisseert, genereert, faciliteren en motiveert. We verbinden mensen met elkaar, we creëren nieuwe mogelijkheden en we vinden altijd een shortcut.
 • Als aanhangers van het Rijnlandse model, zijn gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen ten behoeve van een goede en effectieve samenwerking van groot belang. Het midden- en lange termijn denken prevaleert boven het korte termijn denken gericht op snelle winst.
 • Het werken met geselecteerde partners bevordert de kwaliteit en de effectiviteit en snelheid waarmee projecten doorlopen worden. Innovatief vermogen, aandacht voor stakeholders, betrouwbaarheid, transparantie, duurzaamheid, communicatie en prijs/kwaliteit verhouding zijn factoren die een belangrijke rol spelen.
 • Groene oplossingen in de stedelijke ruimte behoeven altijd de voorkeur gezien de vele baten die het met zich meebrengt.

Onze werkwijze: Het regiemodel
Het regiemodel geeft de regisseursrol van Orange Olive weer waarmee projecten op integrale wijze uitgevoerd worden en klassieke knelpunten vermeden worden. Dit model illustreert de zachte en de harde kant van Orange Olive. Aan de zachte kant wordt systematisch weergegeven welke plaats Orange Olive inneemt als regisseur binnen projecten ten opzichte van de opdrachtgever(s), de partners en de stakeholders. Aan de harde kant staat weergegeven hoe Orange Olive als regisseur projectmanagement uitvoert, waarbij het belangrijk is dat projecten tot in de beheerfase worden geregisseerd. In deze uiteindelijke fase wordt tevens gekeken naar exploitatiemogelijkheden van het object of het gebied.

Succesfactoren, wat maakt ons uniek?
Waarom schakelt u Orange Olive in voor uw coöperatieve projecten in de (openbare) ruimte? De toegevoegde waarde van Orange Olive is in zes (succes)factoren samen te vatten:

 1. Ontzorgen opdrachtgever
 2. Korte lijnen met innovatieve partners
 3. Echte participatie en betrokkenheid van stakeholders op basis van Rijnlandse waarden
 4. Creatieve financieringsvormen
 5. Strakke regie op geld, tijd en kwaliteit
 6. Integrale aanpak tot en met beheer en exploitatie